คิดบวก ให้อภัย เทคนิคการใช้ชีวิตให้งดงาม โดยพระอาจารย์สายทอง เตชะธัมโม


เก็บข้อคิดและหลักธรรมดีๆ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มาฝากกันกับธรรมะบรรยายที่ทาง บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น จัดขึ้น ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ขอคัดลอกข้อความจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มาให้ลองอ่านกันดู

พระอาจารย์สายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งคำถามไว้ในการบรรยายธรรม ตามโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” กับหัวข้อธรรมะ “ชีวิตงดงาม” พระอาจารย์สายทองกล่าว่า ด้วยธรรมชาติคนเราเกิดมา มักจะมีการชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบกันเป็นเรื่องธรรมดา เห็นใครดีกว่ไม่ได้ต้องเหยียบย่ำ ซ้ำเติมกัน ทำให้คนเราอยู่ในวังวนของความทุกข์ เพราะไม่พอประมาณและพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่ ซึ่งความคิดแบบนี้นอกจากทำให้ใจตนเป้นทุกขืแล้ว ยังเป็นการเบียดเบียนผุ้อื่นให้ต้องเป็นทุกข์ไปด้วย สาเหตุที่สิ่งเหล่านี้ไม่สูญหายไปจากโลกเรา นั่นเป็นเพราะจิตใจคนเรานั้นขาดหลักธรรม

“ละชั่ว ทำดี” ยังคงเป็นหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมานานและใช้ได้ถึงปัจจุบันแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดก็ตาม พระอาจารย์กล่าวพร้อมสอนวิธีทำให้ใจสบาย ในชีวิตประจำวันง่ายๆ สี่ประการ ดังนี้
1.คิดบวกต่อคนอื่นให้มาก
2.การให้อภัยผู้อื่น
3.ไม่ต้องกลัวว่าใครจะดีกว่าเรา
4.พึ่งตนเองให้มากกว่าพึ่งคนอื่น

สิ่งเหล่านี้หากถามว่าทำยากไหม ตอบได้ว่ายากสำหรับผู้ที่ไม่เคยคิดที่จะปฏิบัติ แต่เพียงได้เริ่มฝึกฝนเริ่มต้นที่ความคิด ทำอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเกิดความคล่องตัวที่จะคิดดี ทำดี เพื่อให้เกิดความคิดบวกเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ใจเป็นสุข

สุดท้ายพระอาจารย์สายทองฝากถึงทุกคนว่า อยากให้พยายามกำหนดจิตให้คิดแต่สิ่งดีๆ แล้วชีวิตจะมีแต่ความร่มเย็ยเป็นสุข ส่วนสิ่งใดรู้ว่าไม่ดีก็อย่าเก็บมาคิด มาพูด มาทำ เพราะนั่นจะทำให้ใจเป็นทุกข์และทำให้คนรอบข้างรู้สึกทุกข์ตามไปด้วย

และทุกเมื่อที่จะพูดหรือทำอะไรควรกลั่นกรองผ่านปัญญาเสียก่อน อย่าพูดหรือทำโดยไม่คิด สติปัญญาจะเป็นเครื่องตัดสิน สมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญา “คิดจะทำสิ่งใดต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองก่อนทำสิ่งนั้น แล้วมองย้อนกลับไปว่าตนเคยทำดีทำชั่วอะไรไว้บ้าง แล้วย้อนดูในการกระทำ สิ่งไหนที่ทำดี ย่อมได้ดีทั้งหมด สิ่งไหนที่ทำไม่ดี ก็จะไม่ดีอยู่อย่างนั้น การอภัยให้กันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราไม่เกิดทุกข์ เกิดความสบายใจทั้งสองฝ่าย เมื่อจิตใจเราคิดแต่สิ่งที่งดงาม ชีวิตย่อมเจอแต่สิ่งที่งดงามเสมอ” ทั้งหมดคือข้อคิดดีๆ กับวิธีใช้ชีวิตงดงามตามแบบพระอาจารย์สายทอง  เตชะธัมโม

สำหรับผู้ที่สนใจรับฟังธรรมะบรรยายตามโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” สามารถเข้ารับฟังได้ที่อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 12.00-13.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2677-1901

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2556Read More »

มหาจุฬาฯ เปิดหลักสูตรพุทธสอนพระอาเซียน ขานรับ AEC ที่กำลังจะมาถึง


ข่าวจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทยขานรับกระแส AEC ที่กำลังจะมาถึงในปี 2558 ด้วยการฟื้นฟูคณะเอเชียศึกษา โดยเปิดหลักสูตรอาเซียน สอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคภาษาไทย และนานาชาติ รายวิชาพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน

หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนกำลังเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี 2558 ซึ่งเรื่องนี้ทางคณะสงฆ์ก็ให้ความสนใจด้วย โดย ผศ.ดร.พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้เปิดเผยว่า ผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายในการประชุมสภาวิชาการว่า จะฟื้นฟูคณะเอเชียศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อการศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา ทั้งในส่วนของทางโลกและทางธรรม โดยหลักสูตรปริญญาตรี จะเรียนพื้นฐานด้านศาสนาในปีที่ 1-2 และเรียนสาขาวิชาเอกในชั้นปีที่ 3-4 ซึ่งขณะนี้ได้เปิดสอนวิชาพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาเอก ส่วนปริญญาโท เป็นวิชาเลือก

ในส่วนของหลักสูตร พระสุธีธรรมานุวัตร กล่าวว่า ได้วางโครงสร้างให้เรียนได้เข้าถึงความเป็นพุทธะแบบบริสุทธิ์และในเชิงวัฒนธรรมของชาวอาเซียน เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ บรรจุวิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ พุทธศาสนากับวิชาชีพ วิชาจิตปรึกษาและเยียวยาเชิงพุทธ และพุทธศาสนากับสันติภาพ ส่วนวิชาพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน มีเนื้อหาวิชาศึกษาประเด็นพระพุทธศาสนากับความสัมพันธ์ของอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก คือความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม พร้อมกันนี้จะมีการส่งเสริมความร่วมมือโดยมีการแลกเปลี่ยนบุคคลากรทางพระพุทธศาสนาสายวิชาการและสายอาชีพRead More »

เศรษฐกิจแย่ บวกกระแสข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์ ทำให้ยอดจำหน่ายสังฆทานลดลงกว่าทุกปี ด้าน สคบ.เผยเร่งกำจัดร้านสังฆภัณฑ์เห็นแก่ได้


จากการเปิดเผยของ นายสกล  แสงมาลี ประธานกรรมการบริษัทสังฆภัณฑ์ จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศ กล่าวว่ายอดขายสินค้าสังฆภัณฑ์ของทางบริษัทลดลงลงกว่าปกติ 10-20% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของปี 2556 จากที่ประเมินไว้ว่ายอดการเจริญเติบโตจะสูงกว่าปกติ 10% เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนลดลงจากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายรถคันแรกและกระแสข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์ เป็นเหตุให้การซื้อสินค้าเพื่อทำบุญลดลง
สำหรับในเรื่องการซื้อสินค้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในปีนี้ ก็ยังคงมีการซื้อกันแต่ลดจำนวนลง เช่นจากเดิมที่เคยซื้อเทียนพรรษาขนาด 1.5 เมตร ก็ลดขนาดลงเหลือ 0.5 เมตรแทน หรือการซื้อสังฆทานก็เลือกซื้อชุดที่เล็กลง ส่วนการทำบุญประจำปีต่างๆ เช่นการทำบุญบ้าน หรืองานบุญอื่นๆ ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทาง นายสกล แสงมาลี ยังเชื่อว่ายอดขายในครึ่งปีหลังจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากมีงานบุญใหญ่รออยู่คือวันออกพรรษา ซึ่งประชาชนนิยมซื้อสินค้าไปทำบุญมากขึ้น โดยคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 30-40%

สคบ. เดินหน้าเล่นงานร้านสังฆภัณฑ์เห็นแก่ได้จำหน่ายสินค้าหมดอายุ
เริ่มเดินเครื่องแล้วกับการจำกัดร้านสังฆภัณฑ์เห็นแก่ได้ รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. กล่าวว่า ขณะนี้นายจิรชัย  มูลทองโร่ย เลขาธิการ สคบ. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ร้านค้าเอาเปรียบผู้บริโภค เนื่องจากเป็นห่วงว่าอาจมีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ และมีปริมาณไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในฉลากมาจำหน่าย
ทั้งนี้ชุดสังฆทานเป็นสินค้าควบคุมที่ผู้ประกอบการต้องระบุรายละเอียดสินค้า พร้อมต้องแสดงชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือจำหน่าย ให้ชัดเจน ขณะเดียวกันก็ต้องระบุวันเดือนปีที่บรรจุ และวันหมดอายุของสินค้าด้วยRead More »

แนะนำหนังสือ "คู่มือสวดมนต์ ฉบับ สวดง่ายๆ ไหว้พระอริยสงฆ์ มงคลมหาศาล"

สวดมนต์ง่ายๆ ไหว้พระอริยสงฆ์
การบูชาอย่างหนึ่งที่นับว่าเป็นการบูชาที่ประเสริฐกว่าการบูชาใดๆ คือ ปฏิบัติบูชา ซึ่งทุกคนสามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรง ขอเพียงความตั้งใจที่มีพร้อมก็สามารถกระทำได้ทุกคนแล้ว เช่นการสวดมนต์ไหว้พระรัตนตรัย ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาได้ ด้วยกายอันสงบระงับนับเข้าเป็นศีล

ความตั้งมั่นแห่งใจในบทสวดนับเข้าเป็นสมาธิ และการเจริญสติตามบทสวด มีการพิจารณาธรรมตามบทสวดนั้นๆ นับเข้าเป็นปัญญา ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติบูชาอันยิ่งประการหนึ่งเช่นกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศของเราอันอุดมเขตบวรพระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระอริยสงฆ์ที่เป็นผู้ควรแก่การสักการบูชา กราบไหว้เป็นขวัญตาขวัญใจจำนวนมาก พร้อมจะนำมาซึ่งมงคลอันยิ่งใหญ่เป็นนาบุญอันอำไพที่เราจะสร้างสมได้ดียิ่ง

หนังสือ คู่มือสวดมนต์ ฉบับ สวดง่ายๆ ไหว้พระอริยสงฆ์ มงคลมหาศาล รวบรวมคาถาบูชาพระอริสงฆ์แห่งประเทศไทยถึง 50 ท่าน โดยเนื้อหามีทั้งประวัติ ธรรมคำสอนและคาถาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ผ่านภาพวาดเหมือนพระอริยสงฆ์แต่ละท่านเป็นภาพสี่สีอย่างสวยงามและทรงคุณค่าพกไปไหนสะดวก

สารบัญ
    - หลวงพ่อเกษม เขมโก พระอริยสงฆ์ ณ สุสานไตรลักษณ์ ดินแดนถิ่นล้านนา
    - พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระอริยเจ้าผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
    - หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตเหนือฟ้าดิน
    - หลวงพ่อพรหม จิรปุญโญ พระอริยเจ้าผู้มีอุปนิสัยแก่กล้าในทางธรรม
    - สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระอริยสงฆ์ผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรม
    - พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) พระอริยสงฆ์ ณ วัดป่าบ้านตาด อริยเจ้าแห่งแผ่นดิน
    - หลวงปู่แหวน สุจิณโณ พระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง
    - หลวงปู่ขาว อนาลโย พระอริยสงฆ์ผู้สำเร็จอริยธรรม
    - หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี พระอริยสงฆ์ผู้ทรงตบะบารมีธรรมแห่งลุ่มน้ำโขง
    - หลวงปู่คำดี ปภาโส พระอริยงฆ์แห่งวัดถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย    ฯลฯ

หนังสือ คู่มือสวดมนต์ ฉบับ สวดง่ายๆ ไหว้พระอริยสงฆ์  จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 180 บาทRead More »

แนะนำหนังสือ "สวดง่ายได้บุญ" หนังสือสวดมนต์แนวคิดใหม่ จากสำนักพิมพ์ THiNKNET

สวดมนต์เรื่องง่ายๆ สวดแล้วได้บุญ
“สวดง่าย ได้บุญ” หนังสือสวดมนต์แนวคิดใหม่ ที่จะทำให้ผู้อ่าน ทุกเพศทุกวัย เข้าถึงธรรมะ และรับอานิสงส์จากการสวดมนต์ได้อย่างง่าย ๆ เพียงเปิดอ่าน ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยบทสวด คำแปล วิธีการวางแผนสวดมนต์   แทรกเกร็ดความรู้ทางพุทธประวัติ และคำคม ข้อคิดของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมาย ทั้งนี้ยังแฝงลูกเล่นน่ารักของภาพวาดการ์ตูนสีสันสดใส ที่บอกเล่าเรื่องราว ตอบคำถามเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับปัญหาข้อข้องใจของบางคน เป็นต้นว่า ศีลคืออะไร ? หรือ เราจะทำบุญล้างบาปได้หรือไม่ ?

คัดสรรบทสวดมาอย่างหลากหลาย เช่น สวดเจาะจงตามวัตถุประสงค์ ทั้งแก้เคราะห์ ต่ออายุ หรือพิชิตโรค พร้อมสารบัญบอกเวลาการสวดของแต่ละบท เป็นการ์ตูนสื่อความหมายให้เข้าใจง่าย   ชัดเจน ดูสนุกสนาน ตอบโจทย์สำหรับผู้เริ่มสวด ที่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรก่อนดี  ประโยชน์คุ้มค่าขนาดนี้ เห็นทีคงต้องหันมาสวดมนต์สะสมบุญกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อน้อมรับอานิสงส์แห่งผลบุญในวันข้างหน้ากันบ้างเสียแล้ว

หนังสือดีไซน์ให้มีรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก มีวางจำหน่ายที่  SE-ED, B2S , Book Smile หรือตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ในราคาเล่มละ 159 บาทRead More »

แนะนำหนังสือ "คู่มือบทสวดมนต์ฉบับพกพา"

คู่มือบทสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์ หนังสือดีที่ควรมีไว้ประจำบ้าน
หนังสือสวดมนต์รูปเล่มกระทัดรัด พกพาสะดวกเหมาะสำหรับพกติดตัว หนึ่งชุด 12 เล่ม จะหาซื้อไว้อ่านเองหรือนำไปแจกเป็นธรรมทานแก่ ญาติสนิท มิตรสหาย บุคคลอื่นๆ วัดวาอารามต่างๆ ก็ไดอานิสงส์นานับประการ

เนื้อหาภายในประกอบไปด้วยบทสวดมนต์ที่สำคัญต่างๆ เช่น
คำบูชาพระรัตนตรัย, บทสวดทำวัตรเช้า-เย็น, บทกรวดน้ำเช้า-เย็น, คำอาราธนาศีล, พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง), คาถาชินบัญชร, บทสวดพระอรหันต์, บทแผ่เมตตา, บทแผ่ส่วนกุศล, คาถาบูชาดวงประจำวันเกิด, คาถากันโรคภัย, คำถวายต่างๆ

อานิสงส์ของการแจกหนังสือสวดมนต์
1. เสริมบุญ สร้างบารมีให้แก่ตนเอง
2. เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
3. เพียบพร้อมด้วย ลาภ ยศ อายุ สุขะ พละ
4. มีจิตใจผ่องใส
5. ส่งผลถึงบุตรหลานเจริญรุ่งเรือง

หนังสือคู่มือบทสวดมนต์ฉบับพกพา 1 ชุดรวม 12 เล่ม จำหน่ายในราคาชุดละ 144 บาท สนใจหาซื้อหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ได้ตามร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไป

สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ในราคาลดพิเศษ
Read More »

แนะนำหนังสือ "คู่มือบทสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์" พร้อมซีดีเสียงสวดมนต์ความยาว 5 ชั่วโมง

คู่มือบทสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์ หนังสือดีที่ควรมีไว้ประจำบ้าน
แนะนำหนังสือดีๆ สำหรับคนชอบสวดมนต์ กับหนังสือคู่มือการสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์ที่รวมบทสวดมนต์ คาถา บทสวดมนต์ที่ใช้ในศาสนพิธีต่างๆ ทั้งพระสูตร พระปริตร และพระคาถาพิเศษต่าง พร้อมความหมายและคำแปลของบทสวดมนต์ ในหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ประกอบไปด้วยบทสวดมนต์มากกว่า 180 บท โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานศาสนพิธี เช่น การจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมงาน หนังสือเล่มนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

นอกเหนือจากการให้ทาน และรักษาศีลแล้ว การสวดมนต์ถือว่าเป็นบุญกิริยาอีกวิธีหนึ่งซึ่งอยู่ในส่วนของการภาวนา สร้างสมาธิ ดังนั้นหากมีเวลาว่างอย่าลืมหาหนังสือสวดมนต์มาหัดสวดหัดท่องก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้สวดเอง

หนังสือคู่มือบทสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์ รวบรวม จัดทำ และนำสวดโดย ท่านพระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙) และคณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม จำหน่ายพร้อมซีดีเสียงสวดมนต์ MP3 รวม 72 ความยาวกว่า 5 ชั่วโมง จำหน่ายในราคาชุดละ 99 บาท สนใจหาซื้อหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ได้ตามร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไป

สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ในราคาลดพิเศษ
Read More »

แนะนำหนังสือ "คู่มือบทสวดมนต์ฉบับใช้บ่อยในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เริ่มต้น" พร้อมซีดีเสียงสวดมนต์

รวมบทสวดมนต์ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
การสวดมนต์ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้จิตของเราสงบ ดังนั้นชาวพุทธเราจึงสมควรมีหนังสือสวดมนต์ไว้ประจำบ้านอย่างยิ่งเพราะการสวดมนต์ไหว้พระนั้นจะทำให้จิตผ่องใส เป็นการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย เป็นบุญกุศล และการสวดพระธรรมคำสอนที่เป็นพระสูตรต่างๆ ทำให้ได้ซึมซับพระธรรมเข้าไปในจิตใจ นอกจากจะเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาคุ้มครองแล้ว ยังเป็นคุณธรรมประจำจิต และเป็นดวงประทีปนำทางชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ดีงามและมีความสุข พระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ จะช่วยปกป้อง รักษา คุ้มครองเป็นดวงประทีปนำทางชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ดีงาม

หนังสือคู่มือการสวดมนต์เล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่มีไว้ประจำบ้าน เพราะได้รวบรวมบทสวดมนต์ที่สำคัญ และต้องใช้กันบ่อยๆ มาให้ทุกท่านได้ฝึกสวดฝึกท่อง

หนังสือคู่มือบทสวดมนต์ฉบับที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน รวบรวม จัดทำ และนำสวด โดยพระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙) และคณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม จำหน่ายพร้อมซีดีเสียงสวดมนต์ ความยาวกว่า 1 ชั่วโมง หาซื้อได้ตามร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไปในราคาเล่มละ 69 บาท

สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ในราคาลดพิเศษ
Read More »